Jak jsme ve spolku Motýlek strávili karanténu

Mimořádné týdny, kterými jsme si všichni prošli v nedávné době, jsme se v Motýlku rozhodli proměnit v něco užitečného. Od konce března až do začátku června sloužila naše klubovna k hlídání dětí zaměstnanců IZS, především lékařů a sester z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Dětem se zde celodenně věnovali dobrovolníci. Každé dopoledne probíhala výuka, pokud bylo třeba, děti se účastnily online vyučování dle požadavků své školy. Po obědě už byl pro ně připraven pestrý volnočasový program. Dokud platilo omezení počtu osob pohybujících se venku, trávily děti čas v rámci areálu, kde bylo možné se proběhnout i na čerstvém vzduchu. Vedle venkovních aktivit se děti věnovaly také společenským hrám a soutěžím, upekly společně velikonoční cukroví, pro rodiče vyráběly přáníčka a velikonoční výzdobu. Na oplátku děti dostaly od spolku Motýlek velikonoční nadílku. Děti se také naučily základy první pomoci, v šicí dílně Ambry si ušily roušky, sáčky a polštářky pro rodiče.

Pro náš program Malí bojovníci, který se věnuje předčasně narozeným dětem a jejich rodinám, děti společně vyrobily přáníčka do balíčku pro maminky v nemocnici. Projekt je v letošním roce podpořený grantem Vy rozhodujete, my pomáháme od NF Tesco. Když už bylo možné vyrazit ven, i když stále ještě s rouškami, podnikly děti několik výletů do novohradeckých lesů, kde hledaly poklad a opekly si buřty. Zajímavým zpestřením pro ně byla laser game. Během karantény proběhly i dvě narozeninové oslavy a to včetně dortu. Na závěrečné rozloučení čekal na děti výlet do Zoo Dvůr Králové n. Labem.

Pobyt v klubovně zpříjemnily obědy dovezené v rámci akce “Vaříme nepostradatelným” – za což velmi děkujeme restauraci Park Golf Club HK. Hlídání měla na starosti Iveta Koutová, koordinátorka projektu Malí bojovníci, které pomáhaly dobrovolnice z řad NO CČSH a studentky z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Služeb klubovny využilo během 12 týdnů provozu celkem 14 dětí.