Klubovna “Motýlek”

Nedonošené děti mívají oslabenou imunitu, někdy se hůře adaptují na nové situace, jsou více emotivní, mohou negativně reagovat na větší množství osob na jednom místě. To vše jako důsledek enormní zátěže, které byla předčasně narozená miminka vystavena během svého pobytu v nemocnici. Rodiče se proto v prvních letech života svých potomků raději vyhýbají obvyklým místům jako jsou mateřská centra nebo dětské herny. Tím se však postupně dostávají do větší a větší sociální izolace, ze které se jen obtížně vystupuje. Podobnými pocity vyčlenění si ale procházejí i rodiče dětí narozených s hendikepem nebo potýkajících se poruchami chování. Proto bychom rádi vytvořili klubovnu otevřenou “nestandardním” a “netabulkovým” dětem a jejich rodičům. Chceme pro ně připravit bezpečný prostor umožňující individuální hru i setkání v menším kolektivu, aniž by se rodiče nebo děti museli bát nechápavých nebo odsuzujících pohledů okolí. Děti zde najdou nejen hračky, ale také herní prvky rozvíjející jemnou i hrubou motoriku.

Provoz klubovny je hrazen z prostředků získaných v rámci projektu na Darujme.cz.

Průběh rekonstukce