Ježíšek nadělil “krabice od bot”

Také v letošním roce jsme se zapojili do akce Krabice od bot. Při předání jsme však letos museli vynechat posezení s dětmi, zdobení perníčků i zpívání koled u stromečku. Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli tou svou “krabicí” potěšit druhé, dobrovolníkům na sběrných místech a také Ivetě Koutové a Marii Šafratové za organizaci a předávání.