Předání čepiček a přehozů na inkubátory do FN HK

23. prosince jsme předali na oddělení JIRP pro novorozence Dětské kliniky Fakultní Nemocnice Hradec Králové přehozy na inkubátory a speciální čepičky, které se používají pro miminka potřebující dechovou podporu CPAP. Přehozy a čepičky nemají jen praktický význam, ale díky jasným barvám a veselým vzorům budou pozitivně působit na rodiče předčasně narozených nebo nemocných miminek. Materiál na výrobu byl zakoupen díky grantu NF Tesco v rámci projektu Malí bojovníci. Součástí byla i výroba balíčků s drobnými dárky pro maminky hospitalizovaných miminek. Rádi bychom proto poděkovali všem dobrovolníkům, kteří šili čepičky, přehozy na inkubátory, pro maminky tašky a obaly na očkovací průkazy. Všem těm, kteří pletli a háčkovali čepičky, ponožky a vyráběli přáníčka do dárkových balíčků. Naše velké díky patří: Ivetě Koutové, Ludmile Šeflové, Ivetě Veselé, Monice Hausnerové, paní Urbanové a Krejzlové, Katce Koutové, Kristýně Šeflové a ”Snovačkám” z MC Domeček Sever. Vážíme si podpory, jíž se nám dostalo v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme, a děkujeme Tescu a NROS za tuto příležitost.